Persbericht CMO ‘ besluit Trump erkenning hoofdstad Israël blokkade van vrede’

Verbod op gezichtsbedekkende kleding
24/11/2016
Stand van zaken halal slachten, voorstel PvdD en rondetafelgesprek in de Kamer
02/10/2019

In het Midden-Oosten lukt het de wereld niet om te komen tot een bestendige vrede. De gevolgen daarvan zijn overal in de wereld merkbaar en werkt ontwrichtend voor relatief veel samenlevingen.

Het besluit van de president Trump van de Verenigde Staten, om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen, heeft de vredepogingen zeer bemoeilijkt, zo niet onmogelijk gemaakt. Het Contactorgaan Moslims en Overheid  roept de landen en politieke leiders op om alles te doen om de vrede in de regio te redden.

Contactorgaan Moslims en Overheid, voor toelichting: Rasit Bal, tel. :0642596238