Nederlandse Halal Standaard

Ramadan Boodschap 2022
02/04/2022

CMO brengt Nederlandse Halal Standaard voor Vlees op de markt

Het CMO is het officieel erkende samenwerkingsverband van moslimkoepels die de belangen van moslims bij de Nederlandse overheid, maatschappij en politiek behartigt. Het CMO stimuleert en verenigt het vermogen tot collectieve actie van moslims in Nederland en monitort relevante ontwikkelingen. Het is van belang om te vermelden dat het CMO de zendende instantie is voor islam-gerelateerde kwesties in Nederland. Zo is het CMO de wettelijke convenantpartner van de overheid met betrekking tot de rituele slacht.

Na enkele jaren voorbereiding brengt Het CMO de Nationale Nederlandse Halal Standaard(NHS). Gezien de religieuze, technische en procesmatige complexiteit die gepaard gaat met het ontwikkelen van een halal-standaard enerzijds, en de urgente behoefte anderzijds, heeft CMO tijdens dit proces van de ontwikkeling van de Nederlandse Halal Standaard (NHS) aansluiting gezocht bij het ‘Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten’ en vooraanstaande halal-standaarden in de moslimwereld.

Het streven is om deze standaard op korte termijn te introduceren in de Nederlandse markt om ervoor te zorgen dat in de toekomst de halal markt conform deze standaard gecertificeerd wordt. Dit om producenten, certficeerders en Nederlandse (moslim)consumenten helderheid te verschaffen over de halal-waardigheid van producten, halal-misbruik tegen te gaan en halal de waarde te geven die het verdient.

Algemeen Bestuur van CMO

TOELICHTING

De noodzaak om één wereldwijde Halal-standaard te hebben is momenteel een urgent probleem binnen de Halal-industrie. Vanwege de verschillende Halal-normen, niet alleen tussen landen, maar ook binnen elk land (door de aanwezigheid van verschillende Halal-autoriteiten), is er verwarring, misverstanden en zelfs misbruik in het Halal-audit- en certificeringsprocessen. Ten eerste heeft de doorsnee Moslimconsument grote behoefte aan duidelijkheid over halalwaardigheid van eetwaren. Ook de industrie verwacht een betrouwbare standaard. Ze weten wat de impact is van het ontbreken van een goede halal-standaard in de toepassing van Halal-normen. Te midden van het groeiend aantal instanties dat Halal-certificaten afgeeft, speelt in Nederland ook een ander kwestie een rol, namelijk het convenant.