Algemeen Bestuur:

Het CMO bestaat dus uit 10 landelijke islamitische koepelorganisaties van voornamelijk moskeeën. Zo’n 380 moskeeën in Nederland (84%) zijn via deze koepelorganisaties aangesloten bij het CMO. Elke aangesloten organisatie wordt vertegenwoordigd door een afgevaardigde.  Het komt voor dat een organisatie twee mensen afvaardigt. Echter kan elke organisatie maar tijdens vergaderingen een stem uitbrengen. Het is wel geregeld dat elke organisatie één stem heeft.

Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende mensen:

 • Rasit Bal en Halil Karaaslan (Nederlandse Islamitische Federatie, NIF),
 • Ahmet el Boujoufi (Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland, UMMON),
 • Deniz Ozkanli (Islamitische Stichting Nederland, ISN),
 • Harun Mahmutogullari, (Milli Gorus Nederland, MGNN),
 • Mucahid Sagsu (Stichting Islamitisch Centrum Nederland, SICN)
 • Nasr Joeman (World Islamic Mission, WIM)
 • Begzad Nakicevic (Islamitische Vereniging voor Bosniaks in Nederland IVBN)
 • Oktay Yuksel (Turks Islamitische Culturele Federatie, TICF)
 • Jacob van der Blom (Landelijk Platform Nieuwe Moslims, LPNM)
 • Erim Ugurlu (Turkse Federatie Nederland, TFN)

Dagelijks bestuur en directie:

Het dagelijks bestuur bepaalt in afstemming met het algemeen bestuur het CMO-beleid en de staf geeft hier onder leiding van de directeur uitvoering aan. Het dagelijks bestuur wordt samengesteld uit de leden van het algemeen bestuur. Per april 2016 bestraat het dagelijks bestuur uit:

 • Dhr. Bal, voorzitter
 • Dhr. El Boujoufi, vicevoorzitter
 • Secretaris, vacant
 • Penningmeester, vacant

Besluitvorming:

Het algemeen bestuur is het bevoegd gezag van de stichting. Op dit niveau worden er besluiten genomen over de richting en beleid. De besluiten worden met de meerderheid genomen tenzij een voorgenomen besluit nadelige gevolgen voor de belangen van de aangesloten organisaties. In dit laatste geval kan dit besluit alleen worden gekomen met consensus.