Tegengeluid & Perspectief

  Show all

  Tegengeluid & Perspectief

  Het uitreizen van moslims en de verschillende aanslagen in o.a. Parijs, Ankara, Istanbul, Lahore en Brussel hebben helaas geleid tot nog meer discussie over de maatschappelijke positie van de Islam en moslims In Nederland. Tegelijkertijd heeft de toenemende polarisatie en verharding in de samenleving geleid tot gevoelens van onrechtvaardigheid onder moslimjongeren. Daarom hebben de aangesloten organisaties bij het CMO een plan ontwikkeld om haar verantwoordelijkheid jegens de islamitische gemeenschap en de rest van de maatschappij te nemen. Het plan is enerzijds gericht om radicalisering en religieus extremisme binnen de moslimgemeenschap te bestrijden, anderzijds om de maatschappelijke positie van de Islam en moslims te verstevigen en polarisering tegen te gaan.

  Met dit project gaat het CMO gedurende de komende jaren o.a. jongerendebatten organiseren, voorlichting geven aan ouders en jongeren en moskeebestuurders en vergroten van betrokkenheid van de moskeebestuurders en imams.

  Het project heeft als doel om:

  • Een podium bieden aan jongeren om zich te uiten over (inter)nationale actualiteiten en geopolitieke ontwikkelingen;
  • Jongeren te emanciperen door ze een podium geven om hun eigen geluid te laten horen aan imams, moskeebestuurders, moslimgeleerden, politici, etc.;
  • Het proces van een gezamenlijke visievorming binnen de diverse islamitische gemeenschap te versnellen;
  • Een religieus tegendiscours te bieden aan radicalisering en extremistische propaganda;
  • Inzichten te geven aan moslimjongeren en hun ouders vanuit een Islamitische visie op thema’s als o. a. participatie, burgerschap, acceptatie, discriminatie en onrechtvaardigheid;
  • Helderheid te geven over begrippen als jihadisme, gewelddadig extremisme, radicalisering en processen van radicalisering;
  • Moskeebestuurders, imams en ouders (met name moeders) meer inzicht geven in de belevingswereld van 2e, 3e en 4e generatie moslimjongeren;
  • Ouders en jongeren meer weerbaar door hun kennis te vergroten over mogelijke (effectieve) handelingsperspectieven;